çevre sorunları ve çözümleri

  1. Doğanay Y.

    Çevre Sorunları ve Çözümleri

    Çevre Sorunları ve Çözümleri Başlıca çevre sorunları; hava, gürültü, su, toprak, flora-fauna ve kültürel çevre gibi alt başlıklar halinde incelenebilir. Aşağıda söz konusu çevre sorunlarına ilişkin tanımlamalarla, bunların, nedenleri, yarattığı etkiler irdelenmeye çalışılmıştır. 1...
Üst