yabani otlarla mücadele

  1. Doğanay Y.

    Yabani Otlarla Mücadele Yöntemleri

    Bahçelerde ki yabani otlarla mücadele yöntemleri Dünyada buğday, mısır, çeltik, pamuk, soya gibi bazı önemli kültür bitkilerinde hastalık, zararlı ve yabancı otlardan dolayı ürün kaybı yaklaşık % 67.15 olup, bunun % 13.78’i hastalıklardan % 21.75’i zararlılardan ve % 31.62’si ise yabancı...
Üst