perlit

  1. Doğanay Y.

    Saksı Toprağı Nasıl Olmalıdır?

    Saksı Toprağı Nasıl Olmalı? Her bitki kendi doğal yaşam döngüsü içerisinde bazı besinlere, belli iklimsel özelliklere ve şartlara ihtiyaç duyar. Bitkilerin sağlıklı kök sistemi geliştirebilmeleri için gerekli oksijeni, gelişimleri için yeterli suyu ve besini, dengeli bir biçimde sağlayan saksı...
Üst